DC Congres 2014 brings DC a level higher

30 January 2014

 

The first DC Congress on January 30, 2014 at TU Delft was very well received and as a result this lifts DC, the theme of the conference, to a higer level in which DC will play an important role in the future. The Congress "AC/DC: A matter of taste?" was organized by Direct Current b.v., Joulz, Siemens, Philips, TU Delft and Cigré . 

 

Photo report of the DC Congress 2014: http://www.facebook.com/Gelijkstroom

Video impression of the first DC Congress 2014 on DC and DC grids in the Netherlands now and in the future: https://www.youtube.com/directcurrentbv/ 

 

 

Left: Mark Dierikx, General Director for Energy at the Ministry of Economic Affairs.
Right: Harry Stokman, CEO Direct Current b.v. and Chairman of the DC Foundation Netherlands.

 

Due to a big turnout, there was a broad diversity in the lines of work of the congress participants which offered sufficient and interesting interaction during the lectures and workshops. The various lines of works gave weight to the role of DC (direct current) in society and business. Present participants were from, amongst others, higher and university education, engineering students, government, network operators, energy suppliers, industry, shipbuilding and construction.

 

During the lectures, congres chairman Hester van Dijk, known from BNR Sustainability, involved the audience to highlight chances and opportunities for DC applications for medium and low voltage. In particular, on stage, she interviewed Harry Stokman from Direct Current b.v. and Chairman of the DC Foundation Netherlands personally, for him to showcase his vision on DC now and in the future, and his efforts to make this happen. 

 

 

Left: Tim Zijderveld from Joulz on the Green Energy Nupharo Park in Czech. Right: TU Delft Professor Lou van der Sluis

Here follows the DC Congress program for more information:

 

The program of the DC Congress 2014 

Welcome by host Lou van der Sluis, professor at TU Delft, about AC vs DC, DC is a choice not a faith and developments in education.

Guest speaker Mark Dierikx, Director General for Energy, Telecom and Competition of the Ministry of Economic Affairs.

Guest speaker Farid Tabarki, director of Studio Zeitgeist, a columnist for The Financial News and Trend Watcher of the Year 2012-2013.

Peter Vaessen DNV GL (formerly Kema) takes you into the AC/DC transition that takes place internationally in the field of high voltage transmission. Includes topics such as security, efficiency, grid connection, and multi point connections.

Interview with Harry Stokman, CEO of Direct Current b.v. and Chairman DC Foundation Netherlands: New opportunities with current knowledge and technology.

Jan Langedijk, account manager TenneT at Siemens Netherlands: Current opportunities on the basis of pilot projects, including project Haarlemmermeer.

Ulrich Boeke, power electronic specialist and senior scientist at Philips Research in Eindhoven.

Tom de Vries from CityTec: What opportunities are there for DC in the field of public lighting: think of management, resource conservation, and maintenance.

Tim Zijderveld, business line manager at Joulz and Vice Chairman of the DC Foundation Netherlands, outlines the international ambitions of the Green Energy Campus Nupharo in Czech, a project in cooperation with Joulz and Direct Current b.v.

Ad van Wijk, Professor of Future Energy Systems at TU Delft, outlines the project of the Green Village, a living laboratory for innovative energy technologies. DC voltage will serve as one of the starting points .

 

DC Congres 2014 Workshops 

Mobility & transport applications with Tim de Lange from Innosys Delft - Electric car today and the vision of the future. Current and future battery charge-related issues surrounding electric cars combined with DC networks.

Safety & standards - BS 1010 with Johan van Velthoven from NEN.

NL Innovations & commercialization with Olivier Maus Ongkiehong and Dieleman from the Government NL Agency - Energy Innovation Program - What can companies, research institutions and other new parties mean for businesses in the Netherlands:  new services and products on DC, economic perspective, export potential? How do we activate the parties in this collaboration? How does this relate to the TKIs and RvO.nl? (Formerly NL Agency)

Power Grids with Peter Vaessen DNV GL (formerly Kema) - AC/DC transition in the field of high voltage transmission.

Public Lighting in DC with Jan Fitters from Philips Lighting and Tom de Vries from CityTec - DC supplies in public lighting savings in both energy and in terms of raw materials and maintenance. After a brief introduction, you will be invited to discuss the opportunities for and by applying voltage in public lighting.

Off-grid solutions with Jerry van Zundert from Current-Future: Which energy generators are suitable and which storage technique are the best choices? What are commercially sensible dimensions? And what are the export opportunities for businesses in the Netherlands?

 


 

Impressieverslag van het DC Congres

Source: https://www.aanmelder.nl/cigredccongres/wiki/69897/impressie

 

Hieronder een sfeerverslag van het congres ‘AC/DC: een kwestie van smaak”.

Ruim 160 bezoekers namen deel aan het interactieve AC/DC congres op 30 januari aan de TU in Delft. Veelal techneuten, uit een veelheid aan sectoren, en zowel hartstochtelijke believers van AC of DC als diepgewortelde non-believers. Hoe dan ook: DC staat weer groot op de agenda!

 

The godfather

Gastheer is prof. ir. Lou van der Sluis ofwel ‘the godfather van het net zoals het er nu ligt’ zoals dagvoorzitter Hester van Dijk hem aankondigt. Hij bepleit dat de discussie over AC/DC moet gaan over de 3B’s: bewaken, besturen, beveiligen. Of er een grote rol voor DC aankomt, laat hij in het midden: “Die rol die groeit”. Dat de belangstelling voor DC zeker in het onderwijs groeit, blijkt wel uit de nieuw opgerichte sectie DC bij de TU Delft.

 

Interesse vanuit de overheid

Dé reden om na te denken over DC is dat bij de omzetting van AC naar DC en vice versa veel energieverlies optreedt en dus verlies van geld, stelt Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken. Slimmer inspelen op trends als meer duurzame energie, elektrisch vervoer, decentrale en lokale elektriciteitstoepassingen en bijbehorende ict-toepassingen hebben de aandacht. Het ministerie stimuleert dit door binnen samenwerkingsverbanden te kijken naar wet- en regelgeving, en financiering. Voorbeelden van projecten waar het ministerie bij betrokken is, zijn Green Deals en smart grid proeftuinen zoals in de Haarlemmermeer (tuinbouw). Daar wordt op basis van DC een duurzaam elektriciteitsnetwerk ontwikkeld met alleen al een besparing van 50% op koper. Vanuit de overheid is er interesse voor DC. Al is het alleen al om een, zoals op Hawaï door zonnepanelen, overbelast energienet te voorkomen.

 

Empowerment van het individu

Stelling: we kunnen steeds meer zelf. Alle sectoren hebben hiermee te maken. Trendwatcher Farid Tabarkischetst in snel tempo een aantal voorbeelden: investeringsbanken vs crowd funding, Apple zet een nieuw bedrijfspand neer dat geheel zelfvoorzienend is inclusief eigen energieproductie, en steeds meer lokale opwekking van energie. Dat vraagt om het anders inrichten van ons systeem. Nieuwe kernelementen kernmerken de toekomst: flexibiliteit; permanent change – van control management naar flow management; het individu staat centraal – klanten worden prosumer: producent en consument, wat vraagt om een nieuwe rolverdeling; one size does not fit all – als iedereen meer zelf gaat doen, moet het systeem daarop aangepast worden; risico durven nemen; sharing; spikey systems – pieken en dalen worden steeds sterker, mind the gap.

 

DC is here to stay

Aan de hand van een plaatje uit de tv-serie Revolution die over een grootschalige black-out gaat en een print van een schakelstation uit de videogame GTA-5 laat Peter Vaessen van DNV GL Energy zien dat elektriciteit een hot topic is. Elektriciteit is fun. Kijken we naar de realiteit dan zien we dat er wereldwijd momenteel 100 Gigawatt aan geïnstalleerd DC-vermogen is. Een fractie van wat er aan AC staat, maar het gaat snel omhoog. 50% van het huidige DC-vermogen staat in China. De afstanden zijn daar groot, er is meer capaciteit en het conversieverlies over de 2200 km die er ligt is slechts 5%. Hoewel bij de transitie van AC naar DC een aantal aspecten spelen – menselijk gedrag, hoe houden we de zaak stabiel en hoe gaan we het doen? – komt DC eraan. Het zal zeker nog even duren, but it is here to stay.

Vraag uit de zaal: Wat is de kans dat we op wijkniveau overgaan op DC?
Vaessen: Als je bestaande wijken wilt ombouwen moeten alle apparaten daar geschikt voor zijn. De vraag is, is er voldoende apparatuur? Gedrag van mensen is hier een bepalende factor.

 

De voordelen van DC

Harry “gelijkstroom” Stokman, ceo van Direct Current, is een fervent believer. Als voordelen van DC noemt hij: makkelijk te transporteren, weinig koper nodig, efficiënt, apparaten worden kleiner, en producten gaan langer mee omdat ze nu vaak kapot gaan omdat de AC/DC omzetter een beperkte levensduur heeft. En het levert op. Een bloemenkweker die lampen laat branden op DC bespaart 15.000 euro per ha per jaar; dit vooral door het wegnemen van componenten die levensduur beperkend zijn. Voor wat betreft veiligheid ligt er een uitdaging voor de markt om door middel van slimme detecties de spanning niet te laten oplopen. Op de vraag waarom we zouden moeten investeren in transitie, zegt Stokman: “We hebben het beste net ter wereld. Logistiek en distributie, daar zijn we sterk in. Als we DC in het net krijgen, kunnen we dat als exportproduct uitrollen; de marktpotentie is groot.”

 

Pitches voorbeeldprojecten

Haarlemmermeer, project DC=DeCent – Jan Langedijk, Siemens
Joulz, Siemens en Direct Current werken samen aan een decentraal netwerk in de tuinbouw. Resultaat: DC driver is compacter – een derde kleiner; minder levensduur beperkende componenten; minder koper – 2000 kg per kas; besparing van 15 à 20.000 euro. Wensen: een normering voor DC; participatie van netbeheerder in middenspanningsgebied.


Zie ook www.youtube.com/watch?v=9Yn4bE4Sif0.

Direct Current Components + Grids – Ulrich Boeke, Philips
Dit project, waarin elf partners samenwerken, richt zich op het ontwerpen en valideren van een energiezuinig DC distributiesysteem in bedrijfsgebouwen met behulp van innovatieve semiconductoren.
Zie ook www.dcc-g.eu.

 

Openbare Verlichting – Tom de Vries, CityTec
Doel is: bijdragen aan CO2-reductie en duurzaamheid door DC-openbare verlichting. Voordelen: 30% minder koper, 60% minder apparatuur. Wat er al is: componenten en beveiliging. Wat ze nodig hebben: slagvaardige samenwerkingspartners met lef en een gewone portemonnee.

 

Damen Shipyard Group – Jos de Recht
De vraag van een klant naar een energiezuinig schip dat emissieloos in de haven ligt, heeft tot gevolg dat gekeken wordt naar wat een DC-grid voor toegevoegde waarde heeft.

 

Green Energy Campus Nupharo in Tsjechië – Tim Zijderveld, Joulz
Hoeveelheid geld: 8 miljoen euro. De vraag: ontwikkel een campus waar geleefd, gewerkt en geleerd kan worden, met nul CO2-uitstoot. Vijf drivers: decentrale opwekking, energie opslag, energie efficiëntie, mobiliteit – snel auto’s laden, smart grids – van zonnepaneel tot centrale. Drie oplossingen: alles met elkaar digitaal laten communiceren, smart energy, DC. Wanneer: eind 2014 gaan de eerste huurders het terrein op. Wensen: normering en regelgeving loopt nog achter. Zie ook www.nupharo.com/campus.

 

Green Village

De lunch van Ad van Wijk van de TU Delft met de ceo van Eneco leidde tot het ontwikkelen van de Green Village. Doelstelling is zelfvoorzienend, schone lucht, schone energie en schoon water. Hiervoor wordt in future labs o.a. gewerkt aan LED verlichting, AC-DC en een powerless elektriciteitscentrale – in Green Village fungeren auto’s als elektriciteitscentrale. Omdat het een nieuw op te zetten wijk betreft, heeft DC een belangrijke plek. Geïnteresseerden kunnen nieuwe producten ontwikkelen, testen en meten. Niet concurrentie gevoelige gegevens worden gedeeld en als open source op internet gezet.

 

Verleiden in plaats van geloven

Tijdens zes workshops worden stappen gezet en hobbels benoemd. Overall is de conclusie dat er informatiebehoefte is omdat we veel nog niet weten, dat het ontbreken van normering en passende wet- en regelgeving vertragende factoren zijn, dat een grote speler de transitie kan versnellen, dat concrete voordelen nodig zijn, dat kennisdeling cruciaal is, en dat er behoefte gecreëerd moet worden. Bij de workshop Openbare Verlichting op Gelijkspanning zitten DC geïnteresseerden, waaronder Eren Kocak van Schiphol Nederland. Hij vindt de dag een eyeopener. “Ik ga om. Ik ga met collega’s praten over verlichting op DC. 50% koper besparen, eigen kabels gebruiken, dat is interessant.”

 

Het vervolg

Techneuten moeten meer met niet-techneuten praten; de bèta’s weten hoe het werkt, de alfa’s regeren, die weten hoe je het verhaal over de bühne brengt. Dus volgende keer: meer rapporten, meer ideeën delen en meer alfa’s.

 

 

Share this page

 

 

 

DC Mailing List

Sign up for news and updates on our DC innovations, DC projects, and coming DC events and DC conferences!